Blog

Maritime Bank giải tỏa hạn chế chuyển nhượng cổ phần để chuẩn bị niêm yết

Theo kế hoạch, quý I/2019, Maritime Bank sẽ niêm yết 1.175 triệu cổ phiếu lên HOSE.

Để dự tính cho việc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank – Mã: MSB) thông báo về việc giải tỏa hạn chế mua bán cổ phần.

Thời gian giải tỏa từ 14h ngày 5/6/2018 có tổng số chứng khoán là 1.175.000.000 cổ phần, tương đương vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua, Maritime Bank chuẩn bị niêm yết HOSE vào quý I/2019.

Tính đến hết quý I/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 116.109 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối là 1.391 tỷ đồng. Cho vay trên 35.100 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng 60.030 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu cho vay là 2,52%, tăng so có 2,23% vào đầu năm.

Ba tháng đầu năm nay, Maritime Bank đạt lãi sau thuế 233 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ gàn 32 tỷ đồng. Kết quả nhờ vào lãi kinh doanh ngoại hối, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư đều gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Kế hoạch 2018, Ngân hàng giữ nguyên vốn điều lệ; tài sản chuẩn bị tăng 3%, đạt 115.581 tỷ đồng. Vốn huy động ở phân khúc 1 và trái phiếu huy động vốn tăng 15%, đạt dao động 73.770 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 13%, đạt hơn 48.044 tỷ đồng.

Lãi trước thuế hợp nhất tăng 18%, đạt 194 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 5%.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtephuquoc.org của https://dackhukinhtephuquoc.org

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close