Blog

Sau nửa năm, VietinBank phát hành thêm 4.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm

(NDH) Một năm trước, nhà băng này cũng huy động được 4.200 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu có thời hạn 10 năm. Lãi suất thả nổi nhưng biên độ cùng thêm đã giảm từ 1,2% xuống 0,8%.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG-HoSE) vừa cho biết sẽ phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng có kỳ hạn 10 năm. Sau 5 năm, ngân hàng có thể thực hiện quyền mua lại, tuy nhiên chỉ có thể mua lại toàn bộ mà không được mua 1 phần.

Năm 2017, nhà băng này cũng đã phát hành 4.200 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 10 năm. Nếu tiếp tục phát hành thành công, ngân hàng này huy động được 8.200 tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong 2 năm gần đây.

Lãi suất trái phiếu được thả nổi và xác định bằng lãi suất tham chiếu (lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng có vốn nhà nước) cùng thêm 0,8%.

So có đợt trái phiếu phát hành hai tháng cuối năm ngoái (+1,2%), mức biên độ lãi suất cùng thêm mà trái chủ được hưởng chỉ bằng 2/3.

Theo VietinBank, trái phiếu đợt này xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không được chắc chắn bằng tài sản của VietinBank. Quyền ưu tiên khi thanh toán trong trường hợp "thanh lý tổ chức phát hành" của trái chủ này sẽ đứng sau toàn bộ các chủ nợ khác. Trong trường hợp việc thanh toán lãi làm cho kết quả kinh doanh của tổ chức phát hành bị lỗ, VietinBank có quyền ngừng thanh toán tiền lãi và chuyển lũy kế sang năm thứ hai.

Số tiền huy động được sẽ sử dụng để cho vay vào các lĩnh vực trong đó chủ yếu là điện (1.232 tỷ đồng), xây dựng (893 tỷ đồng), nước (591 tỷ đồng),…

Được biết, VietinBank đã giải ngân 2.214 tỷ đồng, tương đương hơn 1 nửa lượng trái phiếu huy động đợt trước. Giao thông vận tải là lĩnh vực được giải ngân chính và nhanh chóng hoàn tất 100% kế hoạch. Số tiền 1.047 tỷ đồng thực tại đã được giải ngân trước đó bằng nguồn vốn ngắn hạn. Tiền huy động từ trái phiếu được sử dụng để thay thế nguồn cho vay trước đó.

Các khách mua đang xem chuyên mục blog dackhukinhtephuquoc.org của https://dackhukinhtephuquoc.org

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close